ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΔΙΑΦΟΡΑ arrow ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ arrow "Φρένο" στις «ελληνοποιήσεις» φρουτολαχανικών
no module

 
ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΚΟΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΝΕΑ ΚΑΠ ΑΠΟ ΤΟ 2006
ΤΙΜΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛ/ΡΓΕΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΘΡΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ
Agro ΒΟΥΛΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NEWS
Για να λαμβάνετε το Cotton-net.gr "NEWS" με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συμπληρώστε στο πεδίο το email σας: Μάλιστα, επιθυμώ να εγγραφώ στον κατάλογο διευθύνσεων του Cotton-net.gr
ΚΑΙΡΟΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ...
Στα αγαπημένα
Αρχική σελίδα
ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ
Εχουμε 149 φιλοξενούμενους σε σύνδεση
"Φρένο" στις «ελληνοποιήσεις» φρουτολαχανικών Εκτύπωση E-mail
24 01 2008

Φρένο στο φαινόμενο των παράνομων «ελληνοποιήσεων» φροτολαχανικών επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Ανάπτυξης, προχωρώντας σήμερα (24/1) στην τροποποίηση της αγορανομικής διάταξης 14/89, απαγορεύοντας οποιαδήποτε ανάμιξη φρουτολαχανικών με ομοειδή προϊόντα διαφορετικών ποιοτικών κατηγορικών, ποικιλιών, τόπων παραγωγής και χωρών προέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της νέας αγορανομικής διάταξης έχει ως ακολούθως:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 290 του Κεφαλαίου 14 της Αγορανομικής Διάταξης 14/89, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. Προκειμένου για οπωρολαχανικά, κατά την εμπορία-διακίνηση-διάθεση αυτών, ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο και με οποιονδήποτε τρόπο η ανάμιξη των ανωτέρω προϊόντων με ομοειδή προϊόντα διαφορετικών ποιοτικών κατηγοριών, ποικιλιών και χωρών προέλευσης ή τόπων παραγωγής.
β) Απαγορεύεται στους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές να προβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανασυσκευασία των ανωτέρω προϊόντων.
γ) Η εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών από εισαγωγείς-χονδρεμπόρους και χονδρεμπόρους διενεργείται υποχρεωτικά από τις αρχικές συσκευασίες εισαγωγής ή προμήθειας.
δ) Απαγορεύεται η εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών, εφόσον δεν υφίστανται επί των αρχικών μέσων συσκευασίας στην ελληνική γλώσσα, οι κατωτέρω σημάνσεις:
Α) Προκειμένου για εγχώρια οπωρολαχανικά
Οι σημάνσεις όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 9 «Ενδείξεις επί της συσκευασίας των εγχώριων οπωρολαχανικών» του άρθρου 67 γ της παρούσας.
Β) Προκειμένου για οπωρολαχανικά κομιζόμενα από χώρες της Ε.Ε. ή εισάγονται από Τρίτες Χώρες.
Οι σημάνσεις:
(1) Ονοματεπώνυμο ή επίσημο εμπορικό σήμα
(2) Αριθμός/Κωδικός Μητρώου (διαφορετικός κατά προϊόν)
(3) Είδος προϊόντος
(4) Ποικιλία προϊόντος
(5) Χώρα και περιοχή καταγωγής
(6) Ποιοτική κατηγορία
(7) Κλίμακα μεγέθους ή βάρους
(8) Αριθμός παρτίδας.

Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο και οποιοδήποτε τρόπο η αφαίρεση, αλλοίωση, παραποίηση και καταστροφή των παραπάνω σημάνσεων. Η ευθύνη της τήρησης της διάταξης αυτής βαρύνει από κοινού όλους τους εμπλεκόμενους στην εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών εμπορικούς φορείς (εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους, λιανοπωλητές).

ε) Απαγορεύεται στους εισαγωγείς-χονδρεμπόρους, χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές να αποστέλλουν προς ανασυσκευασία οπωρολαχανικά σε επιχειρήσεις-τυποποιητήρια. Η ευθύνη για την εφαρμογή της διάταξης αυτής βαρύνει και τα τυποποιητήρια

στ) Oι λιανοπωλητές οπωρολαχανικών διενεργούν πωλήσεις απευθείας από τα μέσα συσκευασίας τους ενώ επιτρέπεται η λιανική πώληση τους και από πάγκους.

ζ) Οι εισαγωγείς-χονδρέμποροι και οι χονδρέμποροι, που εκθέτουν προς πώληση οπωρολαχανικά σε συσκευασία, πέραν των τηρουμένων τιμοκαταλόγων, τοποθετούν επί εκάστου μέσου συσκευασίας πινακίδα αναγράφουσα την τιμή πώλησης, την ποιότητα, την ποικιλία και τη χώρα προέλευσης ή τον τόπο παραγωγής του είδους.

Οι λιανοπωλητές οπωρολαχανικών, που διαθέτουν το είδος είτε απευθείας από τα μέσα συσκευασίας είτε από τους πάγκους, εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις διατάξεις της περίπτωσης (β) του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 (πινακίδα, ενδείξεις πινακίδας, σειρά αναγραφής ενδείξεων πινακίδας κ.λ.π.) του άρθρου 69 της παρούσας.

η) Προκειμένου για επιχειρήσεις-τυποποιητήρια, που για ίδιο λογαριασμό τους ασκούν εμπορία-διακίνηση-διάθεση οπωρολαχανικών, εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, τούτων θεωρουμένων ως «εισαγωγέων-χονδρεμπόρων» ή «χονδρεμπόρων», κατά περίπτωση.

θ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της ως άνω περίπτωσης (β), η ανασυσκευασία οπωρολαχανικών και η παραπέρα εμπορία-διακίνηση-διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος επιτρέπεται εφΆ όσον:
(1) Οι επιχειρήσεις (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εισαγωγείς-χονδρέμποροι) για ίδιο λογαριασμό τους παράγουν και πωλούν εξειδικευμένες μόνο μικρές οικογενειακές συσκευασίες (δισκάκια, διχτάκια κ.λ.π.) με καθαρό βάρος περιεχομένου μέχρι 5 χιλιόγραμμα προκειμένου για πατάτες και μέχρι 3 χιλιόγραμμα, προκειμένου για τα υπόλοιπα οπωρολαχανικά.
(2) Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ολόκληρη την ποσότητα περιεχομένου κάθε αρχικής συσκευασίας την προορίζουν μόνο για παραγωγή των εξειδικευμένων ως άνω οικογενειακών συσκευασιών.
(3) Οι επιχειρήσεις και στην περίπτωση των μικρών οικογενειακών συσκευασιών εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της ως άνω περίπτωσης (α), ενώ οι συσκευασίες με οποιονδήποτε τρόπο, φέρουν ειδικές σημάνσεις με το είδος, το καθαρό βάρος περιεχομένου, την ποιότητα, την ποικιλία και τη χώρα προέλευσης ή τόπο παραγωγής.
Λιανοπωλητές οπωρολαχανικών που διαθέτουν τις παραπάνω εξειδικευμένες οικογενειακές προσυσκευασίες, απαγορεύεται να τις ανοίγουν προς διάθεση του περιεχομένου τους χύμα

All rights reserved. Copyright © 2005 by Cotton.Net
Powered by D.T. CdMania WDG
Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται πλήρως τους [ΟΡΟΥΣ]
και αναγνωρίζουν ότι θα δεσμεύονται από αυτούς σε κάθε χρήση της.Για κάθε διαφορά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Σερρών.
Ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Κατασκευή ιστοσελίδων Thess-Website